Elektroterapi

Elektroterapi

Elektroterapi

Olika strömformer påverkar muskel och nervvävnad på olika sätt. Elektroterapi är ett maskinellt, högteknologiskt instrument med låg och mellan frekvent elström. Strömmarna vandrar mellan plus- och minuspol, via plattor som placeras på det område som man vill behandla.


Elektroterapi ökar blodgenomströmningen lokalt i vävnaden som behandlas, vilket leder till avslappning i spänd, stram och hård muskulatur. Metoden har även en smärtlindrande effekt då den kan påverka både sensoriska och motoriska nerver. Elektroterapi har en effektivare, djupare mer långvarig effekt på djupliggande muskulatur än exempelvis TENS, ultraljud, intraljud och massage.


Elektroterapi är effektivt:

-Vid kraftig sårskada

-Vid senskador

-Vid ledskador eller ledbesvär

-Vid muskelskador

-Vid svullnader

-Vid smärta


Behandling med elektroterapi är i regel helt smärtfri och patienten känner inget obehag.


Det är 7 dagars karenstid för officiell tävling med hund efter elektroterapi.